erzurumbalikligol
1 Takipçi | 11 Takip
Kategorilerim

SÖĞÜTLÜ KÖYÜ ÜNLÜLER

BALIKLI GÖL

Diğer İçeriklerim (9)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (1)
05 11 2012

ERZURUM BALIKLI GÖL EFSANESİ

ERZURUM BALIKLI GÖL EFSANESİ |  görsel 1

          Erzuruma 17.km uzakta Aziziye ilçesi Söğütlü mahallesinde bulunmaktadır.Urfa Balıklı göldeki balıklar gibi aynı cinsten ziyaret balıkları yaşamaktadır. Balıkların tutulması veya yakalanması yasaktır.Balıkları yakalayanların başına bela ve musibet geleceğine inanılmaktadır.Alvar İmamı Muhammed Lütfi Efendinin' de balık’ lı göl balıkların’a ithafen yazdığı bir gazeli vardır.Efe hazretleri Söğütlü köyüne gidenlerele Büyük Balı'ğa selam söylediği ve balıklar için ekmek yolladığı bilinmektedir.   BALIKLI GÖL EFSANESİ Efsaneye göre İslam Dini gelmeden önceki dönemlerde binlerce yıl önce yaşanmış bir hikaye. Söğütlü köyünde yaşayan salih bir zat varmış. Dillere destan bir güzellikte olan eşi ile birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Helal kazançlarıyla,takva yaşantılarıyla.salih amelleriyle herkesi imrendiren bir yaşam sürüyorlarmış. Günlerden bir gün bey, evin işleri için köyden ayrılmış.Hanımı evdeyken bir dilenci gelip Allah rızası için birşeyler istemiş.Evin hanımı da hemencecik getirmiş dilenciye istediklerini vermiş.Dilenciyi yolcu ederken birden yüzü açılıvermiş.Kadının yüzünü gören dilencinin aklı başından gitmiş. Daha önceki istediklerinden vazgeçerkek ''Allah rızası için bir buse ver''demişHanım her ne kadar yanaşmasada dilencinin aşırı ısrarı ve Allah rızası için denildiğinden,Allah adının söylenmesinden istemeye, istemeye kabul etmiş ve yanağını uzatmış,dilenci de öpüp ayrılmış. Akşam eve dönen evin beyi taaa dış kapıdan evde değişik bir şeyler olduğunu sezmiş,dışarıdan hanımına seslenerek. -Hanım bu gün bu evde ne oldu? Günah kokuları alıyorum demiş.... Devamı

05 11 2012

VEHBİ EFENDİ VE KERAMETLERİ

VEHBİ EFENDİ VE KERAMETLERİ |  görsel 1

      Vehbi efendi köyde uzun yıllar hizmet etmiştir. Ancak zaman sonra Vehbi Efendinin çocuklarıyla köylüler arasındaki geçimsizlikten dolayı köylüler hocayı etmek zorunda bırakmışlar. Vehbi efendide gönül kırıklığı ile köyden ayrılmıştır.Hoacnın köyden çıkmasıyla köyde bir kıtlık ve geçim sıkıntısı baş göstermiş. 7-8 yıl kadar süren bu sıkıntılı dönem sonunda köyün ileri gelenleri toplanarak Vehbi Efen- diye  gitmişler,yeniden köye davet etmişler.Vehbi efendi köyde İmamlığı kabul etmemiş ama köye gelip dua   etmiş, ondan sonra köy de halen daha devam eden bereket ve bolluk gelmiştir.     Bu hadiseyi anlatan köyün eski sakinlerinden Mehmet Çavuş (Mehmet Yalçınkaya) Vehbi efendinin duasından sonra ne ekersek bol mahsül alırdık,Söğütlüde taş'a mahsül eksen verim alırsın derdi Devamı

04 11 2012

VEHBİ EFENDİ KERAMETLERİ

VEHBİ EFENDİ KERAMETLERİ |  görsel 1

        Söğütlü köyünde uzun zaman yaşayan MEHMED VEHBİ Efendi,köyün imam lığını yaptığ gibi balıklı yanındaki çeşmenin ve yolların yapımıylada ilgilenmiştir.Savaş zamanı ise köyün manevi bekçiliğini yapmıştır.Köyde Rusların çekilmesinden sonra Ermeni çetelerinin baskınlarına karşı mücadelenin başında  filen bulunmuştur.Kış mevsimindeki savunmada soba borularını  ustalıkla düzenleyerek,uzaktan bir top gibi görünmesini sağlamıştır.Ayrıca uzaktan insan gibi görünen çeşitli şekilde korkuluklar yaptırmış ,çok sayıda ateş yaktırarak köyün kalabalık olduğu hissini verdirmiştir.       Ayrıca geceleri köyün bütün etrafını dolaşarak manevi bir muhafaza örmüştür.Vehbi Efendinin talebelerinden Çavuş Emmi'den (Mehmet Yalçınkaya 1915-2000) dinlediğime göre. Vehbi Efendi gece- leri elinde bir çubukla geceleri köyün etrafını Kur'an-ı Kerim' okuyarak köye hisar (manevi muhafaza)* çekermiş.Vehbi Efendi bir gün hisar çekerken Balıklının alt taraflarında bir noktada yoluna hayvan tersi çıkmış,bundan dolayı o gün için dikkatli olunmasını hisarın o noktada tumadığını söylemiş.     Hisarın tutmadığı gün öğlen evden çıkan altı aylık evli olan Niyazi Efendi evdekilere    BEN GİDİREM AĞLAMAYIN KOÇ GURBAN içindirdiyerk evden ayrılmış.Nitekim akşama doğru Er- meniler tarafından şehit edilmiştir.Kardeşi Nazmi Yatkın ise yaralanmış,öldü sanılarak bırakılmıştır.       * * Hisar çekmeyi anlatırken açıklama olarak hep Pir ALİ Babanın çektiği hisarı da anlatırdı (Nitekim bir zamanlar Erzurumd... Devamı

01 11 2012

BALIKLI GÖL EFSANESİ

BALIKLI GÖL EFSANESİ |  görsel 1

    Erzuruma 17.km uzakta Aziziye ilçesi Söğütlü mahallesinde bulunmaktadır.Urfa Balıklı göldeki balıklar gibi aynı cinsten ziyaret balıkları yaşamaktadır. Balıkların tutulması veya yakalanması yasaktır.Balıkları yakalayanların başına bela ve musibet geleceğine inanılmaktadır.Alvar İmamı Muhammed Lütfi Efendinin' de balık’ lı göl balıkların’a ithafen yazdığı bir gazeli vardır.Efe hazretleri Söğütlü köyüne gidenlerele Büyük Balı'ğa selam söylediği ve balıklar için ekmek yolladığı bilinmektedir.               BALIKLI GÖL EFSANESİ      Efsaneye göre İslam Dini gelmeden önceki dönemlerde  binlerce yıl önce yaşanmış bir hikaye.        Söğütlü köyünde yaşayan salih bir zat varmış. Dillere destan bir güzellikte olan eşi ile birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Helal kazançlarıyla,takva yaşantılarıyla.salih amelleriyle herkesi imrendiren bir yaşam sürüyorlarmış.          Günlerden bir gün bey, evin işleri için köyden ayrılmış.Hanımı evdeyken bir dilenci gelip Allah rızası için birşeyler istemiş.Evin hanımı da hemencecik getirmiş dilenciye istediklerini vermiş.Dilenciyi yolcu ederken birden yüzü açılıvermiş.Kadının yüzünü gören dilencinin aklı başından gitmiş. Daha önceki istediklerinden vazgeçerkek ''Allah rızası için bir buse ver''demişHanım her ne kadar yanaşmasada dilencinin aşırı ısrarı ve Allah rızası için denildiğinden,Allah adının söylenmesinden istemeye, istemeye kabul etmiş ve yanağını uzatmış,dilenci de öpüp ayrılmış.  Akşam  eve dönen evin beyi taaa dış kapı... Devamı

01 11 2012

Eş-ŞEYH MAHMUD VEHBİ ERZURUMİ (K.S)

  Eş-ŞEYH MAHMUD VEHBİ ERZURUMİ (K.S) |  görsel 1

          Mahmud Vehbi Efe 1870 senesinde Erzurum ili Pasinler ilçesine bağlı Altınbaşak (Kındığı) köyünde dünyaya geldi. Hüseyin Efendi’nin dördüncü oğludur. İlk derslerini babası Hâce Hüseyin Efendi’den aldı.Hâce Hüseyin Efe o zamanlar kındığı imamıydı. Daha o zamanlar oğlunun manen inkişaf ettigini gören babası Hüseyin Efe, onu ve ağabeyisi Hace Muhammed Lütfü Efe’yi manevi birer varis olarak bırakıp dünyadan ahirete göçtü. Vehbi Efe ile ilgili elimizde fazla malumat olmaması, hakkında bilgi eksikligine neden olmuştur. Vehbi Efe’nin çocukluk yıllarına rastlayan Osmanlı rus savaşı olan 93 harbinde, ailesinin çektikleri bilinir. 1891 yılında ilim öğrenmek amacı ile Pîr-i Küfrevî hazretlerinin yanına gitti ve Pîr-i Küfrevi tarafından halife tayin edilerek Nakşibendi icazetini aldı.Söğütlü köuünde uzun yıılar kaldı. Sırayla Epsemce ve Sögütlü köylerinde imamlık yaptı.1944 yılında Milli Şef döneminde dostları ile hapse atıldı. 1946 yı-lında Hakk’a yürüdü. Nâşı Epsemce köyünde bulunmaktadır. Vehbi Efendi Hazretleri’nin kabir taşı kitabesi Efe Hazretleri’ne aittir. O kitabede şöyle buyurmuşlar. Hamdülillah fazl-ı ekber ehl-i iman olduğum, Ümmet-i Muhammedim tabi-i Kur’an olduğum. Hangâh-ı Hazret-i Mennan’a mihmanım bugün, Şüphe yoktur müstehakk-ı rahm-i Rahman olduğum. Kesret-i zenbim beni mahcûp edip Tevvab’dan, Ümidim rahm-i Rahim hak ile yeksan olduğum. Ehl-i iman hizmetinde terki can ettimse de, Kabul ede derg&a... Devamı